Dữ liệu biên mục

Bài tập xác suất : dùng cho các trường đại học và cao đẳng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67141
Tác giả: Đặng, Hùng Thắng
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Xác suấtBài tập
Danh mục: Thiên văn học, Sách, Khoa học Vật lý & Kỹ thuật
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (MAT1101) Xác suất thống kê, (NMT&KHTT) Ngành Máy tính và Khoa học thông tin, (MAT2405) Xác suất, (7720101) Ngành Y khoa, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52720401) Ngành Dược học, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (EMA2050) Xác suất thống kê ứng dụng, Applied Probability and Statistic, (EMA2050) Xác suất thống kê ứng dụng, Applied Probability and Statistic, (EMA2050) Xác suất thống kê ứng dụng, Applied Probability and Statistic, (52460101) Ngành Toán học, (MAT2308) Xác suất 1, (07-TDHKHTN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (10-TDHCN-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)