Dữ liệu biên mục

Cơ sở vật lí.Tập 6,Quang học và vật lý lượng tử
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67066
Tác giả: Halliday, DavidResnick, RobertWalker, JearlHoàng, Hữu ThưPhan, Văn ThíchPhạm, Văn Thiều
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Vật lý lượng tửQuang học
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (PHY1103) Điện- Quang, (PHY2304) Quang học, (NQLDD) Ngành Quản lý đất đai, (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (02TDKTN) Ngành Kỹ thuật năng lượng, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (52520401) Ngành Vật lý kỹ thuật, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông CLC, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin CLC, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (PHY1105) Vật lý hiện đại, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1103) Điện và Quang, (PHY1105) Vật lý hiện đại, (PHY1105) Vật lý hiện đại, (EPN2015) Vật lý lượng tử, (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY4071) Vật lí cơ sở, (TMT2022) Phân tích nội dung, chương trình Vật lí ở trường phổ thông, (PHY2304) Quang học, (PHY2304) Quang học, (Thí điểm) Ngành Khoa học dữ liệu, (PHY11031) Điện - Quang Electromagnetism – Optics, (PHY1103) Điện - Quang Electromagnetism – Optics
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)