Dữ liệu biên mục

Nước trong đất
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67055
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: H: Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: NướcNước trong đất
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)