Dữ liệu biên mục

Giáo trình cơ học : dùng cho sinh viên ngành Khoa học Tự nhiên
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67033
Tác giả: Bạch, Thành Công
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Cơ họcGiáo trìnhVật lý
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (PHY2301) Cơ học, (7440102) Ngành Vật lý học, (52140211) Ngành Sư phạm Vật lí, (PHY2301) Cơ học, (PHY2301) Cơ học
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)