Dữ liệu biên mục

Phương pháp dạy học sinh học ở trường trung học phổ thông
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 67022
Tác giả: Nguyễn, Thế Hưng
Thông tin xuất bản: H. : Đại học Quốc Gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Phương pháp dạy họcSinh họcPhổ thông trung học
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (7140213) Ngành Sư phạm Sinh học, (TMT1203) Chuyên đề chuyên sâu trong dạy học Sinh học ở trường phổ thông, (TMT1201) Chương trình và phương pháp dạy học Sinh học
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)