Dữ liệu biên mục

Mở đầu về lý thuyết xác suất và các ứng dụng : giáo trình dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 66858
Tác giả: Đặng Hùng Thắng
Thông tin xuất bản: H. : GDVN
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Xác suấtLý thuyết xác suất
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7720101) Ngành Y khoa, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52720401) Ngành Dược học, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52520101) Ngành Cơ kỹ thuật, (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (EMA2050) Xác suất thống kê ứng dụng, Applied Probability and Statistic, (EMA2050) Xác suất thống kê ứng dụng, Applied Probability and Statistic, (EMA2050) Xác suất thống kê ứng dụng, Applied Probability and Statistic, (04MC) Môn chung, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52220211) Ngành Ngôn ngữ Ảrập, (52140231) Ngành Sư phạm Tiếng Anh CLC, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7220205) Ngành Ngôn ngữ Đức, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7140236) Ngành Sư phạm Tiếng Nhật, (MAT1101) Xác suất và thống kê, (7140233) Ngành Sư phạm Tiếng Pháp, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52220204) Ngành Sư phạm Tiếng Trung, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê
Năm xuất bản: 2015
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)