Dữ liệu biên mục

Bài tập thống kê : dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 66856
Tác giả: Đặng Hùng Thắng
Thông tin xuất bản: H. : GDVN
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Thống kêBài tập
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Môn học: (NMCDHKHTN) Môn chung, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7720101) Ngành Y khoa, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52720401) Ngành Dược học, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7720501) Ngành Răng Hàm Mặt, (MAT1101) Xác suất thống kê, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (MAT1101) Xác suất thống kê, (7310105) Ngành Kinh tế Phát triển, (MAT1101) Xác suất thống kê
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)