Dữ liệu biên mục

Climate change : identification and projections / Philippe de Larminat.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 66768
Tác giả: Larminat, Philippe de
Thông tin xuất bản: London : ISTE Ltd., 2014.
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Climatic changesGlobal temperature changes
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)