Dữ liệu biên mục

Toán cao cấp. Tập 2 (A2), Giải tích nhiều biến
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 66741
Tác giả: Nguyễn Văn Khuê
Thông tin xuất bản: H. : Giáo dục
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Giải tích nhiều biếnToán cao cấp
Danh mục: Thiên văn học, Sách
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)