Dữ liệu biên mục

Robot - thế giới công nghệ cao của bạn
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 65604
Tác giả: Nguyễn, Thiện Phúc
Thông tin xuất bản: H. : KHKT
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Công nghệ caoKhoa học công nghệ
Danh mục: Sách, Kỹ thuật điện & điện tử
Năm xuất bản: 2004
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)