Dữ liệu biên mục

Data and computer communications / William Stallings.
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 65390
Tác giả: Stallings, William
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, c1997.
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Data transmission systems.Computer networks.
Danh mục: Sách, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (AER3020) Mạng truyền dữ liệu, Data communication networks , (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (ELT3046) Mạng truyền thông máy tính 1, (ELT3046) Mạng truyền thông máy tính 1
Năm xuất bản: 1997
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)