Dữ liệu biên mục

Signals and systems
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 65354
Tác giả: Haykin, Simon S.; Van Veen, Barry.
Thông tin xuất bản: New York : Wiley, c1998.
Tình trạng vật lý: 694 p.
Từ khóa: Signal processing ; System analysis ; Linear time invariant systems ; Telecommunication systems ; Phân tích hệ thống ; Xử lý tín hiệu
Danh mục: Sách, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (02TDCNH) Ngành Công nghệ hàng không vũ trụ, (52480101) Ngành Khoa học máy tính , (7480101) Ngành Khoa học máy tính chất lượng cao TT23, (52480104) Ngành Hệ thống thông tin, (52520214) Ngành Kỹ thuật máy tính, (52510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông , (7510302) Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông chất lượng cao TT23, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (02TDKTR) Ngành Kỹ thuật Robot, (52480201) Ngành Công nghệ thông tin , (52480201CLC) Ngành Công nghệ thông tin chất lượng cao, (52480102) Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống, (ELT2035) Tín hiệu và hệ thống
Năm xuất bản: 1998
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo mục lục: Introduction -- Time-domain representations for linear time-invariant systems -- Fourier representations for signals -- Applications of Fourier representations -- Application to communication systems -- Representation of signals using ontinuous-time complex exponentials : the Laplace transform -- Representation of signals using discrete-time complex exponentials : the z- transform -- Applications to filters and equalizers -- Application to feedback systems -- Epilogue -- Tables.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)