Dữ liệu biên mục

Giáo trình kỹ thuật điện
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: 65223
Tác giả: Chử Đức Trình
Thông tin xuất bản: H.: ĐHQGHN
Tình trạng vật lý: .pdf
Từ khóa: Kỹ thuật điện
Danh mục: Sách, Kỹ thuật điện & điện tử
Môn học: (52510203) Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, (7480201NB) Ngành Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản, (ELT1005) Nhập môn kỹ thuật điện tử, (EMA2026) Cơ sở kỹ thuật điện
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)