Dữ liệu biên mục

Tách dòng và biểu hiện gen mã hóa cytochrome P450 từ DNA metagenome suối nước nóng Bình Châu : Luận văn ThS. Công nghệ nano sinh học
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64349
Tác giả: Nguyễn, Văn Tụng
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Công Nghệ
Từ khóa: Công nghệ Nanô, Công nghệ sinh học
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)