Dữ liệu biên mục

Quản lý mua sắm tập trung tài sản công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước của Kho bạc Nhà nước ở Việt Nam: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64342
Tác giả: Tống, Thu Hương
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Quản lý tài sản công, Tài sản công
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)