Dữ liệu biên mục

Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ và thanh toán không dùng tiền mặt của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam: Nghiên cứu trên địa bàn Hà Nội: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64341
Tác giả: Nguyễn, Quốc Hà
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng, Dịch vụ khách hàng
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)