Dữ liệu biên mục

Tuyển dụng nhân lực tại công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Bắc: Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64340
Tác giả: Lê, Minh Thắng
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Tuyển dụng nhân sự, Quản lý nhân sự
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)