Dữ liệu biên mục

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần Vật tư và Vận tải – ITASCO : Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64339
Tác giả: Phạm, Nhật Linh
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Tài chính, Quản lý
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)