Dữ liệu biên mục

Môi trường đầu tư trực tiếp nước ngoài của Singapore và gợi ý đối với Việt Nam: Luận văn ThS. Kinh tế học: 603101
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64337
Tác giả: Vũ, Ngọc Tú
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, Đầu tư nước ngoài
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)