Dữ liệu biên mục

Tạo động lực làm việc cho người lao động tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ: Luận văn ThS. Kinh doanh: 60 34 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64336
Tác giả: Hoàng, Thanh Tùng
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Nguồn nhân lực, Động lực làm việc
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)