Dữ liệu biên mục

Nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy: Luận văn ThS. Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm: 603402
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64333
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Tín dụng ngân hàng, Quản trị rủi ro
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)