Dữ liệu biên mục

Phát triển thị trường chuyển giao công nghệ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ đến năm 2020: Luận văn ThS. Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp (Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 64318
Tác giả: Nguyễn, Bá Trung
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Chuyển giao công nghệ, Công nghệ
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)