Dữ liệu biên mục

Chuyển giao công nghệ cao từ nước ngoài vào một số ngành Công nghiệp trọng điểm của Việt Nam hiện nay: Luận án TS. Kinh tế học: 623101
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 62355
Tác giả: Nguyễn, Duy Nhiên
Thông tin xuất bản: H.: Trường Đại học Kinh tế
Từ khóa: Công nghệ cao, Chuyển giao công nghệ
Danh mục: Luận án, luận văn, UEB - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)