Dữ liệu biên mục

Building business strategy for bank for investment and development of Vietnam securities joint stock company in period of 2012 - 2015 = Xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam giai đoạn 2012-2
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57611
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: Khoa Quản trị Kinh doanh
Từ khóa: Quản trị kinh doanh, Chiến lược kinh doanh, Công ty cổ phần chứng khoán
Danh mục: Luận án, luận văn, HSB - Master Theses
Năm xuất bản: 2012
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)