Dữ liệu biên mục

Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2007 - 2011 của công ty xổ số kiến thiết tỉnh bắc giang: Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57553
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phương
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Từ khóa: Bắc giang, Xổ số kiến thiết, Chiến lược kinh doanh
Danh mục: Luận án, luận văn, HSB - Master Theses
Năm xuất bản: 2010-11-16, 2007, 2013-12-02
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)