Dữ liệu biên mục

Teachers'' and Students'' Evaluation of the New Tiếng Anh 11: A Study at three Upper Secondary Schools in Quang Ninh Province=Đánh giá của giáo viên và học sinh về chất lượng sách giáo khoa mới tiếng anh II: Nghiên cứu tại 3 trường trung học phổ thông ở tỉnh Quảng Ninh
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57277
Tác giả: Bùi, Bích Phương
Thông tin xuất bản: H.: ĐHNN
Từ khóa: Teachers'' and Students'' Evaluation, Secondary Schools, Evaluation
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)