Dữ liệu biên mục

Novice efl teachers'' participation in professional development in their community of practice=Sự tham gia vào hoạt động phát triển chuyên môn của giáo viên tiếng Anh mới vào nghề tại cộng đồng thực hành
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57276
Tác giả: Bùi. Thị Khánh Huyền
Thông tin xuất bản: H.: ĐHNN
Từ khóa: Professional development, Participation
Danh mục: Luận án, luận văn, ULIS - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)