Dữ liệu biên mục

Chuyển biến kinh tế - xã hội ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội giai đoạn 1947 -2014
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57155
Tác giả: Nguyễn Hoàng Phương
Thông tin xuất bản: H.:ĐH KHXV & NV
Từ khóa: Chuyển biến kinh tế - xã hội, Phường Trung Hòa
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)