Dữ liệu biên mục

Xây dựng mô hình tích hợp viễn thám và GIS xác định nguy cơ tai biến lũ quét lưu vực sông Năng, tỉnh Bắc Kạn
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57150
Tác giả: Lê Như Ngà
Thông tin xuất bản: H.: ĐHCN
Từ khóa: Mô hình tích hợp viễn thám, GIS
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)