Dữ liệu biên mục

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất với điều kiện tự nhiên vùng ven biển đồng bằng sông Hồng
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57149
Tác giả: Phạm Thị Làn
Thông tin xuất bản: H.: ĐHCN
Từ khóa: Ứng dụng viễn thám, GIS
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)