Dữ liệu biên mục

Tích hợp viễn thám và GIS nghiên cứu đánh giá trượt lở đất phục vụ mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do tai biến thiên nhiên tại tỉnh Bắc Kạn
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 57062
Tác giả: Nguyễn Đình Tài
Thông tin xuất bản: H.: ĐH KHTN
Từ khóa: Tích hợp viễn thám, GIS, Bắc Kạn
Danh mục: Luận án, luận văn, HUS - Dissertations
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)