Dữ liệu biên mục

Cải tiến công cụ Seo Panel : Luận văn ThS. Hệ thống thông tin: 60480104
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 56998
Mã ngôn ngữ: other
Tác giả: Nguyễn, Văn Chung; Nguyễn, Văn Nam, Người hướng dẫn
Thông tin xuất bản: H. : Trường Đại học Công nghệ
Từ khóa: Hệ thống thông tin, Công cụ Seo Panel
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2017
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)