Dữ liệu biên mục

Các công ước quốc tế về lao động trẻ em và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53686
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Phương
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: Lao động trẻ em, Công ước quốc tế, Luật Quốc tế, Việt Nam
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)