Dữ liệu biên mục

Vấn đề xây dựng đội ngũ công chức ở nước ta trong giai đoạn hiện nay qua thực tiễn ở Thừa Thiên Huế : Luận văn ThS. Luật: 6 01 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53296
Tác giả: Nguyễn, Duy Phương
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: Pháp luật, Công chức, Việt Nam, Xây dựng đội ngũ công chức
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)