Dữ liệu biên mục

Xây dựng đội ngũ công chức trong điều kiện nhà nước pháp quyền qua thực tiễn quận Cầu Giấy : Luận văn ThS. Luật : 6.01.01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 53138
Tác giả: Vũ, Quang Dương
Thông tin xuất bản: Khoa Luật
Từ khóa: Pháp luật Việt Nam, Nhà nước, Quận Cầu Giấy, Đội ngũ công chức
Danh mục: Luận án, luận văn, LAW - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)