Dữ liệu biên mục

Quản lý hoạt động liên kết đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại Trung tâm giới thiệu việc làm Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 51582
Tác giả: Lê, Quang Trung
Thông tin xuất bản: Khoa Sư phạm
Từ khóa: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Quản lý giáo dục, Việc làm, Đào tạo nghề
Danh mục: Luận án, luận văn, UEDU - Master Theses
Năm xuất bản: 2009
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)