Dữ liệu biên mục

Nâng cao độ chính xác định vị robot bằng phương pháp tổng hợp dữ liệu cảm biến lập mã quang với bộ lọc Kalman mở rộng: Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử - Viễn thông 60 52 02 03
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 46041
Tác giả: Nguyễn, Xuân Hải
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: Tue Jul 22 02:55:08 2014, 2014, Thu Jul 24 14:32:15 2014, Tue Jul 22 02:55:05 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)