Dữ liệu biên mục

Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nanô : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 44788
Tác giả: Nguyễn, Thị Luyến
Thông tin xuất bản: ĐHCN
Từ khóa: Công nghệ nanô, Chất bán dẫn, Polypyrol, Vật liệu Nanô
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2007
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)