Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu chất lượng chùm tia Laser bán dẫn công suất cao cấu trúc giếng lượng tử và module laser phát ở bước sóng 670 nm : Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nano
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 44666
Tác giả: Tống, Quang Công
Thông tin xuất bản: ĐHGD
Từ khóa: Tia laser, Công nghệ Nano, Chất bán dẫn, Bước sóng
Danh mục: Luận án, luận văn, UET - Master Theses
Năm xuất bản: 2011
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)