Dữ liệu biên mục

Giải pháp đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và triển khai trong các doanh nghiệp chế biến tại tỉnh Vĩnh Long : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 72
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 39276
Tác giả: Thái, Văn Tào
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Từ khóa: Nghiên cứu khoa học, Vĩnh Long, Doanh nghiệp, Quản lý khoa học
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2010
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)