Dữ liệu biên mục

Nghiên cứu phát triển du lịch văn hóa Bến Tre : Luận văn ThS. Du lịch: Chương trình đào tạo thí điểm
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 37813
Tác giả: Trần, Quốc Thái, 1977-
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH&NV
Từ khóa: Bến Tre, Du lịch văn hóa, Du lịch
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Master Theses
Năm xuất bản: 2014
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)