Dữ liệu biên mục

Thơ đi sứ của sứ thần Trung Quốc đến Việt Nam từ thế kỷ X-XVIII : Luận án TS. Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam: 62 22 01
Loại tài liệu: Thesis
Mã tài liệu: 37257
Tác giả: Lý, Na (Li Na)
Thông tin xuất bản: ĐHKHXH & NV
Danh mục: Luận án, luận văn, USSH - Dissertations
Năm xuất bản: 2016
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)