Dữ liệu biên mục

An introduction to medicinal chemistry. (Fifth edition.)
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000047938
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Patrick, Graham L.
Thông tin xuất bản: Oxford university press
Tình trạng vật lý: 805 p.
Từ khóa: Pharmaceutical chemistry.
Danh mục: Sách, Dược & Dược học, Y học
Môn học: (52720401) Ngành Dược học, (SMP2211) Hóa trị liệu và chuyển hóa thuốc
Năm xuất bản: 2013
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Renowned for its clear and accessible writing style, An Introduction to Medicinal Chemistry 6th edition is widely regarded as the leading undergraduate text in this area. Complete coverage of the subject is augmented by extensive pedagogical support and opportunities for students to hone their problem solving skills.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)