Dữ liệu biên mục

베트남인을 위한 종합 한국어= Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam. Sơ cấp 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043803
Mã ngôn ngữ: ko
Thông tin xuất bản: Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc
Tình trạng vật lý: 372 tr.
Từ khóa: Tiếng Hàn Quốc -- Dạy và học, Ngôn ngữ học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (KOR4001) Tiếng Hàn 1A, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NNHQ_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 20??
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Giáo trình tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam ( sơ cấp ) " được biên soạn cho người Việt Nam muốn học tiếng Hàn ở trình độ sơ cấp. Cuốn sách này đặt mục tiêu nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt Nam học tiếng Hàn thông qua việc trau dồi các biểu hiện và cấu trúc cơ bản, luyện các bài tập ứng dụng với các hoạt động đa dạng, tìm hiểu văn hoá Hàn Quốc cần có trong các tình huống giao tiếp. Cuốn sách này đã được biên soạn để có thể sử dụng một cách hiệu quả trong các trường đại học của Việt Nam trên cơ sở các kinh nghiệm đã tích luỹ cũng như các nguyên tắc cơ bản của việc biên soạn giáo trình tiếng Hàn đang được nghiên cứu ở Hàn Quốc cũng như trên thế giới trong thời gian qua và thông qua việc tham khảo chương trình giáo dục ti ng Hàn ở Việt Nam. Giáo trình tiếng Hàn dành cho người Việt Nam ( sơ cấp ) " được xây dựng với 30 bài khoá và phần bảng chữ cái. Trong đó , quyền 1 gồm phần bảng chữ cái và 15 bài đầu, quyển 2 gồm 15 bài sau. Cấu trúc tổng thể của giáo trình được xây dựng theo các chủ đề; mỗi chủ đề được liên kết thống nhất với một hệ thống các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp cơ bản, bài tập ứng dụng, kỹ năng và tìm hiểu văn hoá
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)