Dữ liệu biên mục

베트남인을 위한 종합 한국어= Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : Sách bài tập. Sơ cấp 1
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043802
Mã ngôn ngữ: ko
Tác giả: Cho,Hang Rok; Lee, Mi Hye; Lê, Đăng Hoan; Lê, Thị Thu Giang; Đỗ, Ngọc Luyến; Lương, Nguyễn Thanh Trang
Thông tin xuất bản: Quỹ giao lưu Quốc tế Hàn Quốc
Tình trạng vật lý: 152 tr.
Từ khóa: Tiếng Hàn Quốc -- Dạy và học, Sách bài tập, Từ vựng, Ngôn ngữ học
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (KOR4001) Tiếng Hàn 1A, (09-TDHNN-TLTK) Tài liệu tham khảo, (NNHQ_TK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2008
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Quyển sách này được chia thành ba phần chính. Phần thứ nhất là phần luyện từ vựng. Phân này giúp người học ôn tập và luyện tập nâng cao trên cơ sở các từ vựng phù hợp với nội dung đủ để được học trong giáo trình chính. Phần thứ hai là phần luyện ngữ pháp giúp luyện tập các cấu trúc ngữ pháp cơ bản đã học trong giáo trình chính. Thêm vào đó, bằng việc so sánh những cấu trúc ngữ pháp đã học trong bài với những cấu trúc ngữ pháp xuất hiện trước đó giúp cho người học có thể học ngữ pháp một cách có hệ thống. Phần thứ ba là phần ôn luyện tổng hợp các kỹ năng giao tiếp như nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt, trong phần này còn có những bài luyện đa dạng nhằm nâng cao năng lực hoạt động thực tế cho người học.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)