Dữ liệu biên mục

Giáo trình tiếng Hàn 4C. Phần từ vựng và ngữ pháp
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043794
Mã ngôn ngữ: ko
Thông tin xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
Tình trạng vật lý: 263 tr.
Từ khóa: Tiếng Hàn Quốc -- Ngữ pháp -- Giáo trình, Tiếng Hàn Quốc -- Từ vựng -- Giáo trình
Danh mục: Sách, Nhân văn, Ngôn ngữ & Ngôn ngữ học
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (KOR4010) Tiếng Hàn 4C
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Dạng bài chọn từ thích hợp vào chỗ trống -- Dạng bài chọn từ thích hợp vào chỗ trống -- Dạng bài chọn nội dung gần nghĩa với phần gạch chân -- Dạng bài chọn nội dung gần nghĩa với phần gạch chân -- Ôn tập phần từ vựng -- Dạng bài chọn dạng thức thích hợp của từ vào chỗ trống -- Dạng bài chọn dạng thức thích hợp của từ vào chỗ trống -- Dạng bài chọn nội dung thay thế cho phần gạch chân -- Dạng bài chọn nội dung thay thế cho phần gạch chân -- Ôn tập phần ngữ pháp
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)