Dữ liệu biên mục

인문 한국어 : 외국인 유학생을위한
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043793
Mã ngôn ngữ: ko
Thông tin xuất bản: [knxb]
Tình trạng vật lý: 238 tr.
Từ khóa: Tiếng Hàn Quốc -- Sử dụng, Tiếng Hàn Quốc -- Giao tiếp
Danh mục: Sách, Nhân văn, Nghiên cứu văn hóa
Môn học: (7220210) Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, (KOR2013) Tiếng Hàn nâng cao
Năm xuất bản: 19??
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: 문화 란 무엇인가 -- 우리는 왜 문화 간 커뮤니케이션을 알아야 하나 --우리는 왜 문화 간 커뮤니케이션을 알아야 하나 -- 문화, 가치관, 커뮤니케이션 -- 문화 간 인간 관계 -- 갈등 관리와 문화 간 커뮤니케이션 -- 언어와 문화 간 커뮤니케이션…
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)