Dữ liệu biên mục

Rich habits, poor habits: sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo biết sớm - giàu sớm
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043618
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Corley, Tom; Yardney, Michael
Thông tin xuất bản: Hồng Đức
Tình trạng vật lý: 418 tr.
Từ khóa: Wealth -- Psychological aspects, Finance, Personal, Investments, Đầu tư, Tài chính cá nhân
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Tài chính & Đầu tư, Sách HOT
Môn học: () Sách HOT, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2019
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Cuốn sách này có thật sự giúp bạn giàu có? Đây không phải một cuốn sách về tiền bạc, đầu tư, bất động sản hay chứng khoán. Thay vào đó, đây là cuốn sách về bắt chước cách người giàu cảm nhận, suy nghĩ, hành động và hành xử. Đây là cuốn sách về phát triển các thói quen giàu có (các thói quen hầu hết những người giàu đều có) và loại bỏ thói quen nghèo khó. Bởi vậy bạn hoàn toàn có thể trở nên giàu có sau khi đọc cuốn sách này.
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)