Dữ liệu biên mục

Tư duy lại tương lai
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043280
Mã ngôn ngữ: vi
Thông tin xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Tình trạng vật lý: 446 tr.
Từ khóa: Tư duy, Chiến lược kinh doanh, Bí quyết thành công
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Nhân văn, Quản lý kinh doanh, Triết học, Sách HOT
Môn học: () Sách HOT, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2002
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: Tương lai sẽ không còn giống như những gì mà các nhà kinh doanh vẫn hình dung. Do đó nhất thiết phải tư duy lại tương lai. Những nhà lãnh đạo kinh doanh và những nhà chiến lược kinh doanh nào muốn thành công trong một môi trường đang biến đổi dữ dội như hiện nay, không nên bỏ qua quyển sách này!
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)