Dữ liệu biên mục

Những nhà tư tưởng lớn - Adam Smith trong 60 phút = Adam Smith in 60 minuten
Loại tài liệu: Book
Mã tài liệu: TL000043009
Mã ngôn ngữ: vi
Tác giả: Ziegler, Walther
Thông tin xuất bản: Hồng Đức
Tình trạng vật lý: 128 tr,
Từ khóa: Triết học, Kinh tế học -- Nguyên lý, Chủ nghĩa tư bản
Danh mục: Sách, Kinh doanh, Kinh tế, Tài chính & Kế toán, Kinh tế học, Sách HOT
Môn học: () Sách HOT, (02-TDHKT-TLTK) Tài liệu tham khảo, (08-TDHKHXHNV-TLTK) Tài liệu tham khảo
Năm xuất bản: 2020
Số sách còn lại: Không giới hạn
Thời gian mượn: Bạn chưa đăng nhập.
Tóm tắt theo nội dung: ADAM SMITH đúng là vị tổ phục của chủ nghĩa tư bản. Với lý thuyết nổi danh "bàn tay vô hình", ông hé lộ bị mật thành công của chủ nghĩa tư bản: Mỗi một người dù ích kỷ, chỉ biết đeo đuổi lợi ích riêng tư, cũng mang lại điều tốt đẹp nhất cho cộng đồng, cho dù họ có ý định đó hay không. " Triết học cho mọi người ! Bộ sách Những nhà tư tưởng lớn đầu tiên trình bày sâu sắc công trình của các nhà triết học quan trọng nhất: Dễ hiểu, thú vị và rất thời sự." - Martin Politowski "Tập sách nhỏ nói về Adam Smith diễn giải trong vòng 60 phút những nguyên tắc cơ bản về kinh tế và triết học cả thế giới hiện đại chúng ta. -Jorg Kunz-
Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu.
Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa “VNU LIC”.

Bình luận (0)